top of page
LVOD Conference (1) copy 2.png
2022-2023 (8).png

ABOUT THE CONFERENCE
APIE KONFERENCIJĄ

Two Days of Exciting Talks and Hands-on Courses
SEPTEMBER 23-24
KAUNAS, LITHUANIA
Dvi dienos puikių pokalbių ir praktinių kursų
RUGSĖJO 23-24
KAUNAS, LIETUVA

LVOD Conference | NEW HORIZONS IN PAEDIATRIC DENTISTRY is a two-day event bringing together leading dentists and researchers from Europe and the United States to share the latest advancements in paediatric dentistry. The conference will also place a strong emphasis on the digitalization of paediatric dentistry.

 

Make sure to mark your calendar for an exciting event coming up: the 47th Lithuanian Society of Paediatric Dentists (LVOD) conference, taking place in Kaunas on September 23-24, 2023

During the theoretical sessions, participants will have the opportunity to delve into various topics, including:

 • The use of CBCT for diagnosing oral diseases in children and adolescents;

 • Effective strategies for treating paediatric patients with dental anxiety and selecting appropriate sedation methods;

 • The etiology, differential diagnosis, and treatment of molar incisor hypomineralization;

 • Digital diagnostic and restoration methods for  dental caries;

 • Successful endodontic and restorative treatment of primary dentition;

 • Minimally invasive caries treatment methods.

In the practical course, limited to just 30 participants, attendees will receive hands-on training in pulpotomy and pulpectomy of primary teeth, as well as restorative treatment using standard zirconia and stainless steel crowns.

LVOD konferencija | NAUJI HORIZONTAI VAIKŲ ODONTOLOGIJOJE yra dviejų dienų renginys, kuris suburs lyderiaujančius odontologus ir mokslininkus iš Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, kad jie pasidalintų naujausiais vaikų odontologijos pasiekimais. 

Konferencijoje taip pat didelis dėmesys bus skiriamas vaikų odontologijos skaitmenizacijai.

Kalendoriuje būtinai pasižymėkite artėjantį įvykį: 47-ąją Lietuvos vaikų odontologų draugijos (LVOD) konferenciją „Nauji horizontai vaikų odontologijoje“, kuri vyks 2023 m. rugsėjo 23-24 d. Kaune.

Teorinių užsiėmimų metu dalyviai turės galimybę gilintis į įvairias temas, įskaitant:

 

 • KPKT panaudojimą vaikų ir paauglių burnos ertmės ligoms diagnozuoti;

 • Odontofobiją patiriančių vaikų gydymą ir tinkamą sedacijos pasirinkimą;

 • Moliarų-kandžių hipomineralizacijos etiologiją, diferencinę diagnostiką ir gydymą;

 • Skaitmeninius dantų karieso  diagnostikos ir restauravimo metodus;

 • Sėkmingą pieninio sąkandžio endodontinį ir restauracinį gydymą;

 • Minimaliai invazyvius karieso gydymo metodus.

Praktinio kurso metu, kuriame tik 30 vietų, dalyviai ugdys pieninių dantų pulpotomijos ir pulpektomijos bei  protezavimo standartiniais cirkonio ir nerūdijančio plieno vainikėliais įgūdžius.

The Conference
2022-2023 (8).png

VENUE | VIETA

Welcome to the upcoming conference, conveniently located at the Magnum Business Center, situated in the heart of Kaunas city at Karaliaus Mindaugo pr. 38, 44307 Kaunas, Lithuania.

This location ensures easy accessibility for all attendees, whether traveling by foot, public transport, or car. For those arriving by car, worry not, as the business center offers a secure parking lot exclusively available for conference attendees. You can conveniently park your vehicle and proceed to enjoy the event without any parking concerns.
Esate laukiami konferencijoje, kuri vyks patogioje vietoje – verslo centre Magnum, pačiame Kauno miesto centre, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 38, 44307 Kaunas, Lietuva.

Ši vieta užtikrina lengvą pasiekiamumą visiems dalyviams, keliaujantiems pėsčiomis, viešuoju transportu ar automobiliu. Atvykstantiems automobiliu jaudintis nereikia, nes verslo centre yra saugoma automobilių stovėjimo aikštelė, skirta tik konferencijų dalyviams. Galite patogiai pastatyti savo automobilį ir mėgautis renginiu be jokių parkavimo rūpesčių.
65821dd0-fff0-476b-ac06-6c207823601b.png
2022-2023 (8).png

200

7

2

9

ATTENDEES
DALYVIŲ
LECTURES
PASKAITOS
HANDS-ON COURSES
PRAKTINIAI KURSAI
 ACADEMIC HOURS  AKADEMINĖS VALANDOS

CONFERENCE VENUE  KONFERENCIJOS VIETA 

SEP 23
RUG 23

Karaliaus Mindaugo pr. 38, 44307 Kaunas, Lithuania

HANDS-ON VENUE  PRAKTINIŲ KURSŲ VIETA 

SEP 24
RUG 24

Drobės g. 62, 45188 Kaunas, Lithuania

LVOD Conference (1) copy 5.png
About

SPEAKERS | PRANEŠĖJAI

This year's conference features an exceptional lineup of speakers from Europe and the United States, renowned experts in their fields. The event introduces cutting-edge topics never explored in Lithuania before, covering crucial subjects in clinical paediatric dentistry and digitalization.

 

With a diverse program, the conference welcomes not only paediatric dentists but also general dentists, restorative dentists, and dental hygienists, offering valuable insights for all attendees to apply in their practices.

Šių metų konferencijoje – išskirtinis būrys pranešėjų iš Europos ir JAV, žinomų savo sričių ekspertų. Renginyje pristatomos naujausios Lietuvoje  ir dar nenagrinėtos temos, apimančios esmines klinikinės vaikų odontologijos ir skaitmenizacijos temas.

 

Konferencijoje laukiami ne tik vaikų odontologai, bet ir gydytojai odontologai, restauracinį gydymą atliekantys odontologai, dantų higienistai. Programos įvairovė užtikrins, kad visi dalyviai įgytų naudingų žinių, kurias galės pritaikyti klinikinėje praktikoje.

Past Events

PROGRAM | PROGRAMA

2022-2023 (8).png

SCIENTIFIC PROGRAM
MOKSLINĖ PROGRAMA

16.png
18.png
2022-2023 (8).png

HANDS-ON COURSES PROGRAM
PRAKTINIŲ KURSŲ PROGRAMA

18.png
19.png

SEPTEMBER 24

Join us for a two-part practical course focused on endodontics and restoration of primary teeth with standard crowns. Led by the esteemed pediatric dentist, Dr. Tatyana Peshko, with over 15 years of clinical experience, this course promises invaluable learning opportunities.
 

The course will be conducted for two groups:
 

 • Morning Group | 09:00-13:00 (15 places)

 • Afternoon Group | 14:00-18:00 (15 places)
   

Throughout the course, Dr. Tatyana Peshko will present detailed protocols for each procedure, conduct live demonstrations, and provide personalized guidance to every participant.
 

Participants will gain hands-on experience by performing the procedures on primary teeth models. During the endodontic segment, each attendee will conduct pulpotomy and pulpectomy procedures.
 

In the crown restoration course, participants will further their skills by performing 2 preparations for standard zirconia crowns and 2 preparations for standard stainless steel crowns.
 

Don't miss this exceptional opportunity to enhance your clinical expertise and learn from an experienced professional.

Prisijunkite prie mūsų dviejų dalių praktinio kurso, skirto pieninių dantų endodontijai ir  dantų restauravimui standartiniais vainikėliais. Šis kursas, kurį veda gerbiama vaikų odontologė gyd. Tatyana Peshko, turinti daugiau nei 15 metų klinikinę patirtį, žada puikią edukacinę patirtį.


Kursas bus vykdomas dviems grupėms:


Rytinė grupė 09:00-13:00 (15 vietų)

Popietinė grupė 14:00-18:00 (15 vietų)


Kurso metu gyd. Tatyana Peshko pristatys išsamius kiekvienos procedūros protokolus, ves gyvas demonstracijas ir kiekvienam dalyviui suteiks asmenines konsultacijas.


Atlikdami procedūras ant pieninių dantų modelių, dalyviai įgis praktinės patirties. Endodontinio gydymo dalies metu kiekvienas dalyvis atliks pulpotomijos ir pulpektomijos procedūras.


Restauravimo standartiniais vainikėliais kurso metu dalyviai tobulins savo įgūdžius atlikdami 2 preparacijas standartiniams cirkonio vainikėliams ir 2 preparacijas standartiniams nerūdijančio plieno vainikėliams.


Nepraleiskite šios išskirtinės galimybės tobulinti savo klinikinius įgūdžius ir mokytis iš patyrusios specialistės.

RUGSĖJO 24

2022-2023 (8).png

SOCIAL PROGRAM
SOCIALINĖ PROGRAMA

FAREWELL
DINNER

We cordially invite all conference participants to join us for an unforgettable farewell dinner at the esteemed Monte Pacis restaurant on September 23rd. Nestled in Tito Masiulio Street 31, this exquisite venue offers a delightful setting that perfectly complements our gathering.

 

Prepare to indulge in a sumptuous 4-course dinner, carefully curated from the rich Lithuanian Baroque kitchen.

 

Your presence at this special event will add to the camaraderie we have shared throughout the conference. We look forward to creating cherished moments together as we bid adieu to a successful event.

 

Please join us at Monte Pacis as we relish delicious cuisine, forge new connections, and celebrate the culmination of an inspiring conference journey.

Date: September 23rd

Venue: Monte Pacis Restaurant, Tito Masiulio Street 31

Time: 20:00-23:00

Attire: Semi-formal

ATSISVEIKINIMO VAKARIENĖ

Nuoširdžiai kviečiame visus konferencijos dalyvius kartu su mumis nepamirštamai atsisveikinimo vakarienei restorane Monte Pacis rugsėjo 23 d.Tito Masiulio g. 31. Ši išskirtinė vieta siūlo nuostabią aplinką mūsų susibūrimui.
 

Pasiruoškite mėgautis prabangia 4 patiekalų vakariene, kruopščiai paruošta iš turtingos  lietuviškos baroko virtuvės.

 

Būdami šiame ypatingame renginyje jausite bendrystę, kuria dalinsimės konferencijos metu. Atsisveikindami su sėkmingu renginiu, tikimės kartu sukurti įsimintinų akimirkų.

 

Prisijunkite prie mūsų Monte Pacis, kur kartu mėgausimės gardžia virtuve, kursime naujus ryšius ir švęsime įkvepiančios konferencijos  kulminaciją.

Data: rugsėjo 23 d.

Vieta: restoranas „Monte Pacis“, Tito Masiulio g. 31

Laikas: 20:00-23:00

Apranga: pusiau formali

FAREWELL DINNER
ATSISVEIKINIMO VAKARIENĖ

SEP 23
RUG 23

T. Masiulio g. 31, 52436 Kaunas, Lithuania

TICKETS | BILIETAI

Register for our conference. See you soon!
Užsiregistruokite į mūsų konferenciją. Greitai susitiksime!
RSVP
bottom of page